1 Tertialrapport 2/Finansforvaltning Åpne dokument
2 Uttalelse fra revisjonen ang finansforvaltning 2 tertial 2017 Åpne dokument