1 Tertialrapport 2/2017 Ordinær virksomhet Åpne dokument