1 Informasjon om ikrafttredelse av endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018(1) Åpne dokument
2 17/73 Informasjon om ikrafttredelse av endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018 – Kommunale vigsler Åpne dokument