1 Oppretting av en tredje stillingshjemmel for lege i Gildeskål kommune Åpne dokument
2 Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. Åpne dokument
3 Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Åpne dokument
4 Kst sak 70/08 Rekrutteringstiltak kommunelege II Åpne dokument
5 Tilleggsopplysninger Åpne dokument