1 Budsjett 2018, handlingsdel og økonomiplan 2018-2021 Åpne dokument
2 Rådmannens forslag - Handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan 2018-2021 Åpne dokument
3 Netto utgift pr ansvar - Rådmannens forslag 2018 Åpne dokument
4 Budsjettnotat kommunale gebyrer 2018 Åpne dokument
5 Kigok - Søknad om driftstøtte til studiesenter for 2018 Åpne dokument
6 Gildeskål Vekst AS - Søknad om driftsmidler 2018 Åpne dokument
7 Gildeskål kirkelige fellesråd - Søknad om driftsmidler 2018 Åpne dokument
8 Gildeskål Kirkelige Fellesråd - søknad om investeringsmidler 2018 Åpne dokument
9 Betalingsregulativ 2018 - Rådmannens forslag Åpne dokument
10 Ungdomsrådets uttalelse til budsjett 2018 Åpne dokument
11 Konsekvenser budsjett 2018 for Gildeskål Vekst Åpne dokument
12 Orientering om eiendomsskattegrunnlag på kraftanlegg for skatteåret 2018 Åpne dokument
13 DS kaia Sørfugløy Åpne dokument
14 Svar på spørsmål fra leder i LKU Åpne dokument
15 Høringsuttalelse fra Fagforbundet Gildeskål Åpne dokument
16 Svar på spørsmål fra planutvalget ang endring av finansieringsform på investeringer gjort i 2014. Åpne dokument
17 Uttalelse fra Utdanningsforbundet Gildeskål Åpne dokument