1 Gildeskål vekst AS - kommunal garanti for lån - fortsatt avdragsfrihet i 3 år Åpne dokument
2 Gildeskål vekst AS - kommunal garanti for låneopptak - ny behandling. Sak 45/14 behandlet 02.10.2014 Åpne dokument
3 Vedtak sak 45/14 Åpne dokument