1 Krokholmen AS - søknad om fritak for eiendomsskatt etter lov om eiendomsskatt § 7B Åpne dokument
2 *****
3 Fritak for eiendomsskatt for bygninger med historisk verdi Åpne dokument