1 Organisering av Helse og sosialtjenesten i Gildeskål Åpne dokument
2 Høringsuttalelse omorganisering helse/sosial fra Utdanningsforbundet Gildeskål Åpne dokument
3 Høringsuttalelse - ny organisering helse og sosial fra Fagforbundet Gildeskål Åpne dokument