1 Overføring av aksjer i Salten Havbrukspark AS fra Gildeskål kommune til Gildeskål Invest AS Åpne dokument