1 Tariffrevisjonen pr. 1.5.2018 uravstemning Åpne dokument
2 Vedlegg til saksfremlegg - Tariffrevisjonen pr. 1.5.2018 - forslag Åpne dokument