1 Midler avsatt til mindre kostnadskrevende tiltak i plan for fysisk aktivitet og friluftsliv Åpne dokument