1 Tertialrapport 1/2018 Ordinær virksomhet Åpne dokument