1 Behandling av søknader om overtakelse av private veier Åpne dokument