1 Kommuneplan - Samfunnsdelen Åpne dokument
2 Kommuneplan - Samfunnsdel 2015-2027, som vedtatt i Kst 01.03.2016 Åpne dokument
3 Revidering av kommunal planstrategi - første utkast til høring Åpne dokument
4 Planstrategi-revidering Åpne dokument