1 Kommunal garanti - Mevik vannverk Åpne dokument
2 Mevik Vannverk søknad om kommunal garanti for lån Åpne dokument
3 Kopi av brev fra Gildeskål sparebank med vedlegg fra styret i Mevik vannverk Åpne dokument