1 Disponering av mottatte midler fra Havbruksfondet Åpne dokument