1 Tertialrapport 2/2018 Ordinær virksomhet Åpne dokument