1 Budsjett 2019, handlingsdel og økonomiplan 2019-2022 Åpne dokument
2 Rådmannens forslag - Budsjett 2019, økonomiplan 2019-2022 Åpne dokument
3 Søknad om driftstilskudd Gildeskål kirkelige fellesråd 2019 Åpne dokument
4 Søknad om investeringsmidler 2019 Gildeskål kirkelige fellesråd Åpne dokument
5 Vedlegg til søknad om investeringsmidler 2019 Gildeskål kirkelige fellesråd - Forprosjekt Brannsikring Gildeskål Kirkested Åpne dokument
6 Søknad om driftsstøtte 2019 Kigok Åpne dokument
7 Søknad om driftsmidler 2019 fra Gildeskål vekst AS Åpne dokument
8 Strategisk næringsplan - Handlingsplan Havbruk Åpne dokument
9 Strategisk næringsplan - Handlingsplan reiseliv Åpne dokument
10 Netto utgift pr ansvar Åpne dokument
11 Momentum budsjettnotat - kommunale gebyrer VA og RBO Åpne dokument
12 Betalingsregulativ 2019 Familie, oppvekst og kultur Åpne dokument
13 Betalingsregulativ 2019 Omsetning av alkoholholdig drikk Åpne dokument
14 Betalingsregulativ 2019 Teknisk Åpne dokument
15 Betalingsregulativ 2019 Helse og omsorg Åpne dokument
16 Ungdomsrådets uttalelse til budsjett Åpne dokument
17 Tilleggskommentarer fra styret i Gildeskål Vekst AS Åpne dokument
18 Formannskapets innstilling - Netto utgift pr ansvar Åpne dokument