1 Kommunal garanti for lån - Gildebo Åpne dokument