1 Eiendomsskatt - taksering 2019 - bruk av formuesgrunnlag vs lokale takster Åpne dokument