1 Vedlikeholdsplan kommunale bygg Åpne dokument
2 Tilstandsanalyse kommunale bygg Gildeskål kommune 2019 Åpne dokument
3 Gildeskål kommunehus tilstandsrapport fra Cowi 07.12.2016 Åpne dokument
4 Bru og kaier Inspeksjon 2016 Åpne dokument