1 Opprusting av uteområder skoler og barnehage Åpne dokument