1 Kommunalt treningssenter i Gildeskål kulturhus Åpne dokument
2 Kontrakt for medlemskap hos Gildeskål treningssenter Åpne dokument
3 Branninstruks ved Gildeskål treningssenter Åpne dokument
4 Trivselsregler i Gildeskål treningssenter Åpne dokument
5 Foreløpig skisse på plassering av utstyr Åpne dokument