1 Dispensasjon snøscooterkjøring - Kurt Johansen - G/B 93/5 Åpne dokument
2 Kjørebok 2015 - 2016 Åpne dokument
3 Skjema med oversikt over bruk av snøscooter 2014- 2015 Åpne dokument
4 Gildeskål kommune - Bestemmelser og vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Åpne dokument