1 Gildeskål kommunes årsregnskap for 2018 Åpne dokument
2 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
3 Årsberetning 2018 Gildeskål kommune Åpne dokument
4 Årsmelding for Teknisk 2018 Åpne dokument
5 Årsmelding Helse og omsorg 2018 Åpne dokument
7 Årsmelding NAV 2018 Åpne dokument
8 Årsmelding Familie, oppvekst og kultur 2018 Åpne dokument
8 Årsmelding Fellesadministrasjon 2018 Åpne dokument
9 Uavhengig revisors beretning 2018 Åpne dokument
10 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
11 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut
12 Dokumentet finnes ikke / er ikke lagt ut