1 Dispensasjon snøscooterkjøring - Sølvi og Stein Dahle - Kisfjellet G/B 45/3 Åpne dokument
2 Kjørebok 2015 - 2016 Åpne dokument
3 Bestemmelser og vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann Åpne dokument