1 Dispensasjon snøscooterkjøring - Jarle Drevland - G/B/F 93/1/63 Åpne dokument
2 Kjørebok 2015 - 2016 Åpne dokument
3 Gildeskål kommune - Bestemmelser og vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann Åpne dokument