1 Dispensasjon snøscooterkjøring - Kjersti Strandås og Arve Nilsen – G/B/F 35/1/1 Åpne dokument
2 Kjørebok 2015 - 2016 Åpne dokument
3 Gildeskål kommune - Bestemmelser og vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark. Åpne dokument