1 Dispensasjon snøscooterkjøring - Andreas Johansen - G/B/F 93/1/25 Åpne dokument
2 Kjørebok 2015 - 2016 Åpne dokument
3 Gildeskål kommune - Bestemmelser og vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann Åpne dokument