1 Avtale om salg av aksjer i Sjøfossen Næringsutvikling AS Åpne dokument
2 Kopi av utkast til avtale samt kopi av modellen for beregning Åpne dokument
3 Avtale om salg av aksjer i SNU AS Åpne dokument
4 Verdiberegning SNU AS ver 2 Åpne dokument
5 Kjøp av aksjer i Sjøfossen Næringsutvikling AS Åpne dokument
6 Avtale om salg av aksjer Åpne dokument