1 Søknad fra Jelstad samdrift om tilskudd til bruksutbygging Åpne dokument
2 Søknad om tilskudd Åpne dokument
3 Kommentarer til driftsplan, Paulsen - fagrådgiver økonomi Tine Åpne dokument
4 Kart Åpne dokument