1 Klage fra Gildeskål Graving og Transport AS på avslag på søknad om kjøp av tilleggstomt, Vannsletta Industriområde - Inndyr Åpne dokument
2 Søknad om justering av tomteareal Åpne dokument
3 Innskanning 1 Åpne dokument
4 Svar på søknad om å kjøpe tilleggsareal på Vannsletta Åpne dokument
5 Tomt Åpne dokument
6 Klage kjøp av tilleggsareal Åpne dokument
7 Kart Vannsletta Åpne dokument
8 Ortofoto Åpne dokument
9 Plankart Åpne dokument