1 Dispensasjon snøscooterkjøring - Anne Wiik - G/B 93/3 Åpne dokument
2 Kjørebok 2015 - 2016 Åpne dokument
3 Gildeskål kommune - Bestemmelser og vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann Åpne dokument