1 Tertialrapport 2/2019 Ordinær virksomhet Åpne dokument