1 Tertialrapport 2/2019 Finansforvaltning Åpne dokument
2 Sammendrag avkastningsrapport T2 2019 Åpne dokument
3 Revisors vurdering finansforvaltningen i Gildeskål kommune 2. tertial 2019 Åpne dokument