1 Budsjett 2020, handlingsdel og økonomiplan 2020-2023 Åpne dokument
2 Rådmannens forslag til Budsjett 2020, handlingsdel og økonomiplan 2020-2023 Åpne dokument
4 Betalingsregulativ 2020 - Teknisk - Rådmannens forslag Åpne dokument
5 Betalingsregulativ 2020 - Familie, oppvekst og kultur - Rådmannens forslag Åpne dokument
6 Betalingsregulativ 2020 - Helse og omsorg - Rådmannens forslag Åpne dokument
7 Betalingsregulativ 2020 - Omsetning av alkoholholdig drikk - Rådmannens forslag Åpne dokument
8 Budsjettnotat Selvkost 2020 Kommunale gebyrer VA og RBO Åpne dokument
9 Netto utgift pr ansvar budsjett 2020-2023 Åpne dokument
10 Søknad om driftsmidler 2020 - Salten havbrukspark Åpne dokument
11 Søknad om driftsmidler 2020 fra Gildeskål Vekst AS Åpne dokument
12 Søknad om driftsmidler fra SNU Åpne dokument
13 Handlingsplan SNU 2020 Åpne dokument
14 Budsjett for SNU 2020 Åpne dokument
15 Søknad om driftsstøtte 2020 fra Kigok Åpne dokument
16 Søknad om driftsmidler 2020 Gildeskål kirkelige fellesråd Åpne dokument
17 Søknad om investeringsmidler til brannsikring Gildeskål kirkelige fellesråd Åpne dokument
18 Brannsikring Gildeskål kirkested Åpne dokument
19 Søknad om investeringstilskudd Gildeskål kirkelige fellesråd Åpne dokument
20 Tilstandsrapport kirker fra Gildeskål kirkelige fellesråd Åpne dokument
21 Brev til eierkommuner - Forslag til årsbudsjett 2020, økonomiplan 2020-2023 for Salten brann Åpne dokument
22 Forslag til økonomiplan 2020-2023 for Salten brann Åpne dokument
23 Forslag til budsjett 2020 for Salten brann Åpne dokument
24 Rapport Gibos og varmeanlegg Åpne dokument
24 Særutskrift Rehabilitering tekniske anlegg Gibos Åpne dokument
25 Fagforbundet Gildeskål - Høringsuttalelse til handlingsdel av kommuneplan, budsjett og økonomiplan Åpne dokument
26 Utdanningsforbundet Gildeskål - Høringsuttalelse Åpne dokument
27 Ubundet kapitalfond 2020-2023 Åpne dokument
28 Spørsmål fra Levekårsutvalget - svar fra rådmannen Åpne dokument
29 Spørsmål til og svar fra administrasjonen etter avsluttet møte i Levekårsutvalget 13.11.2019 Åpne dokument
30 Spørsmål fra Gildeskål Arbeiderparti med svar fra administrasjonen Åpne dokument
31 Spørsmål fra Gildeskållista med svar fra administrasjonen Åpne dokument
32 Nytt betalingsregulativ teknisk 2020 - Rådmannens forslag Åpne dokument
33 Digitale hjelpemidler - behov i skoler og barnehager i Gildeskål Åpne dokument