1 Søknad fra Gildesjø AS om å få disponere tomt i Vågsosen havn Åpne dokument
2 Søknad kjøp av nærigseiendom GS Åpne dokument
3 Søknad dispensasjon fra reguleringsplanen Åpne dokument
4 Kart Åpne dokument