1 Valg av barn og unges talsperson for perioden 2019-2023 Åpne dokument
2 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen Åpne dokument
3 Instruks for barn og unges talsperson i Gildeskål kommune (Kst-sak 48/09) Åpne dokument