1 Dispensasjon snøscooterkjøring – John Villy Hansen - G/B/F 93/1/69 Åpne dokument
2 Kjørebok 2015 - 2016 Åpne dokument
3 Gildeskål kommune - Bestemmelser og vilkår for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vann. Åpne dokument