1 Ballbinge Nordfjorden IL - endringer i prosjektet Åpne dokument
2 Særutskrift Søknad om midler fra Bolystfondet og kommunal garanti - Nordfjorden IL Åpne dokument
3 Endret prosjekt Åpne dokument
4 Skisse ballbinge Åpne dokument