1 Vedtak om fradeling av næringstomt til Verner Amundsen Åpne dokument
2 Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om fradeling - Gildeskål kommune - gnr 18 bnr 9 Åpne dokument
3 Kulturminnefaglig uttalelse - søknad om fradeling - Gildeskål kommune - gnr 18 bnr 9 Åpne dokument
4 Svar på høring - Fradeling av G/B 18/9 Gjelseth i Gildeskål kommune Åpne dokument
5 Orientering om klageadgang Åpne dokument