1 Klage fra Gildesjø AS angående tomt for bygging av brygge og kai i Vågsosen havn Åpne dokument
2 Søknad kjøp av nærigseiendom GS Åpne dokument
3 Kart Åpne dokument
4 Særutskrift Søknad fra Gildesjø AS om å få disponere tomt i Vågsosen havn Åpne dokument
5 klage sak 2019 352 Åpne dokument