1 Klage fra Sandhornøy Gård AS Åpne dokument
2 Delegert vedtak 63/15 Åpne dokument
3 Vedr. sak 15/387 om lagring av husdyrgjødsel Åpne dokument
4 Melding om vedtak, ny frist Åpne dokument
5 Husdyrgjødsel Åpne dokument
6 Vedtak Sandhornøy Gård AS Åpne dokument
7 Vedtak om avkorting av produksjonstilskudd Åpne dokument
8 klagefrist Åpne dokument
9 Varsel om avkorting Åpne dokument
10 Vedtak om avkorting Åpne dokument
11 Klage fra Sandhornøy Gård AS ved styreleder Åpne dokument
12 Kart Åpne dokument
13 Bilde 1 Åpne dokument
14 Bilde 2 Åpne dokument
15 Bilde 3 Åpne dokument
16 Bilde 4 Åpne dokument
17 Klagesak Åpne dokument