1 NOU 2019:15 - Skattlegging av vannkraftverk: høringsuttalelse Åpne dokument
2 GK uttalelse til NOU 2019_16 (002) (003) Åpne dokument
3 LVK; Invitasjon til høringsmøte 13. november - Kraftskatteutvalget NOU 2019:16 Åpne dokument
4 LVKs høringsuttalelse til kraftskatteutvalget - NOU 2019:16 Åpne dokument
5 Salten Regionråd; Følgebrev - Høringsinnspill til NOU 2019-16 Skattlegging av vannkraftverk Åpne dokument
6 Salten Regionråd sak 4619 - Vedtak - NOU 2019-16 Skattlegging av vannkraftverk Åpne dokument