1 Forslag til valg av meddommere til Salten tingrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024 Åpne dokument
2 Orientering til kommunene om domssogns- og lagdommeinndeling 2021-2024 Åpne dokument
3 Valg av meddommere til Salten tingrett for perioden 2021-2024 Åpne dokument