1 Forslag til valg av meddommere til Hålogaland lagmannsrett for perioden 01.01.2021-31.12.2024 Åpne dokument
2 Gildeskål - Valg av meddommere 2021-2024 Åpne dokument