1 Innretting av bunnfradrag på eiendomsskattetakstene i henhold til budsjetterte eiendomsskatteinntekter Åpne dokument