1 Oppfølging av politiske vedtak 2016, 2017, 2018 og 2019 Åpne dokument
2 2016 Kommunestyret Åpne dokument
3 2017 Formannskapet Åpne dokument
4 2017 Plan og eiendomsutvalget Åpne dokument
5 2018 Formannskapet Åpne dokument
6 2018 Kommunestyret Åpne dokument
7 2018 Plan og eiendomsutvalget Åpne dokument
8 2019 Formannskapet Åpne dokument
9 2019 Kommunestyret Åpne dokument
10 2019 Levekårsutvalget Åpne dokument
11 2019 Plan og eiendomsutvalget Åpne dokument