1 Høringsuttalelse NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet Åpne dokument
2 NOU 2019:18 Skattlegging av havbruksvirksomhet Åpne dokument
3 Særutskrift Kommunestyrets sak 6/2016 Høring av forslag til innretning på havbruksfondet Åpne dokument
4 NFKK - uttalelse om rapporten fra havbruksskatteutvalget Åpne dokument
5 Gildeskål kommunes høringsuttalelse Åpne dokument