1 Forankring av FNs bærekraftsmål i Gildeskål kommunes planlegging Åpne dokument
2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 Åpne dokument
3 FNs bærekraftsmål - mål og delmål Åpne dokument